Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

DART Fieldbus: Jiskrová bezpečnost nyní bez omezení výkonu

DART Fieldbus – Jednoduchost jiskrové bezpečnosti

DART Fieldbus Power Supply and Segment Protector create the intrinsically safe High-Power Trunk.
Jednotka pro napájení a prvek Segment protector DART Fieldbus vytvářejí jiskrově bezpečný High-Power Trunk. Celá sběrnicová infrastruktura je jiskrově bezpečná podle Ex ib IIC.

Společnost Pepperl+Fuchs zavádí technologii Dynamic Arc Recognition and Termination (DART) pro použití v oblíbené sběrnicové infrastruktuře FieldConnex Fieldbus. Technologie DART je dynamický systém, který poskytuje o mnoho vyšší úroveň napájení a zachovává stejné úrovně jiskrové bezpečnosti.

„Komponenty FieldConnex DART Fieldbus dodávají dost energie pro podporu tolika přístrojů, kolik je obvykle napájeno v bezpečné prostoru.“ říká Andreas Hennecke, manažer pro produktový marketing ve společnosti Pepperl+Fuchs. „Ale dnes se již vyrábějí spoje dílčích sítí, které odpovídají dnešním požadavkům na jiskrově bezpečné přístroje v poli. DART je unikátní, protože umožňuje uživatelům procesní automatizace plně využít výhody jiskrově bezpečné sběrnicové technologie v prostorách s nebezpečím výbuchu, například zajištění dostupnosti systému nebo snížení celkových pořizovacích nákladů.“

První řešení jiskrové bezpečnosti zahrnovala koncept Entity a FISCO. Ty uživatelům umožňovaly připojit více přístrojů k jediné jednotce pro napájení v sběrnicovém segmentu, ale nízký příkon omezoval počet přístrojů na segment a délku kabelu, což uživatele nutilo budovat komplexní infrastrukturu s mnoha větvemi, což zvyšovalo náklady a bouralo důvěryhodnost systému. V nedávné době dodal koncept High-Power Trunk (HPTC) uživatelům bezpečnou instalaci v prostorách s nebezpečím výbuchu, poskytoval vyšší příkon pro segmenty sběrnicového systému a zachovával jiskrovou bezpečnost spojů. DART Fieldbus představuje revoluční krok ve vývoji jiskrové bezpečnosti.

DART Fieldbus je senzační nová volba, protože eliminuje problémy s napájením jiskrově bezpečných segmentů zcela novým přístupem k omezení energie. Umožňuje daleko vyšší přímý příkon. „DART vypíná proudový obvod v rámci několika mikrosekund, před tím, než je teplota jiskry dostatečná pro zapálení, a poté se vrátí do normálního provozu,“ doplňuje Hennecke. „Komponenty FieldConnex DART Fieldbus jsou certifikovány podle normy IEC 60079-11, což je standard jiskrové bezpečnosti (ATEX a IECEx). Tím se zaručuje přijatelnost téměř v kterékoli zemi.“

DART Fieldbus podporuje délku páteřních kabelů1 000 metrů. Délka dílčích segmentů může být až 120 m, tedy celkově 1 900 m. Na segment může DART Fieldbus napájet až 32 přístrojů, což odpovídá maximu povolenému podle specifikací sběrnicových systémů. To snižuje kapitálové náklady eliminací zbytečné infrastruktury. Vyšší počet přístrojů na segment odstraňuje problém s tím, že se musí navrhovat komplexní síťové topologie s mnoha subsegmenty, které jsou napájeny samostatnými jednotkami pro napájení, mají vlastní spojovací skříně a bariéry. A to vše i v té nejcitlivější skupině plynatých prostředí IIC.

DART Fieldbus nabízí rozšířenou diagnostiku FieldConnex, která uživatelům pomůže sledovat a udržet kvalitu sběrnicové infrastruktury a zajistí dostupnost systému. A protože DART Fieldbus je návrhem sběrnicové infrastruktury pro existující zařízení I.S. v poli a systémy DCS, je vhodný pro nové i stávající lokality.


Produkty DART Fieldbus