Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

CorrTran MV je první dvoudrátový vysílač HART 4 mA … 20 mA, který hodnotí celkovou korozi a lokalizovanou korozi (pitting) a vodivost v reálném čase. CorrTran MV má za úkol přivést kontrolu koroze z laboratoří do každodenního řízení procesů; jedná se o revoluční přístroj k detekci a prevenci koroze. Narozdíl od tradiční antikorozní kupónové metody, která určuje průměrnou míru koroze v čase CorrTran MV sleduje korozi v reálném čase a ne jen prostřednictvím historické analýzy, která neposkytuje prostor pro korelaci proces–koroze.

CorrTran MV dává provozovatelům možnost sledovat míru koroze v existujícím softwaru a řídicím systému jako jakoukoli jinou procesní proměnnou (např. tlak, průtok, hladinu, teplotu nebo pH). Protože má CorrTran MV standardní výstup 4-20 mA, umožňuje snadnou integraci do nových i upgradovaných systémových architektur. Pomocí zařízení pro sledování koroze CorrTran MV budete mít možnost sledovat fyzické změny v reálném čase, takže můžete provádět efektivnější změny procesu nebo údržbové práce.

Díky široké paletě mechanických konfigurací pro standardní prostředí i prostředí s nebezpečím výbuchu přivádí CorrTran MV sledování koroze na zcela novou úroveň – zpřístupňuje data o korozi procesním inženýrům, takže mohou přijímat potřebná rozhodnutí v reálném čase podle aktuálních procesních podmínek. Analýza těchto dat může vést k efektivní prevenci koroze.