Alarmové systémy pro odlučovačePřehled produktů : Alarmové systémy pro odlučovače

Alarmový systém se v separátoru používá pro detekci objemu lehké kapaliny nebo maximální hladiny kapaliny. To zajišťuje bezpečný a ekonomický provoz separátorů pro lehké kapaliny, také známých jako separátory oleje a benzinu. Požadavky na tento typ separátorových systémů stanovuje evropská norma EN 858-1. Jedná se o podmínku pro udělení známky CE a určuje kritéria pro zařízení generující alarm v případě, že hladina lehké kapaliny nebo kapalného odpadu je příliš vysoká nebo pokud je hladina kapalného odpadu příliš nízká.

Alarmový systém a senzory zajišťují vyšší úroveň bezpečnosti, snadnou montáž a sledování separátorů oleje a benzinu přizpůsobené konkrétní aplikaci. Alarmové signály mohou být přenášeny akusticky, vizuálně, vzdáleně prostřednictvím bezpotenciálových reléových kontaktů nebo prostřednictvím SMS. senzory alarmových systémů jsou schváleny pro použití ve výbušných prostředích zóny 0.

Níže naleznete naše produktové portfolio pro tyto aplikace:

Standard alarm systemStandardní alarmový systém

Standardní alarmový systém LAL-SRW se používá pro sledování zařízení pro separaci oleje nebo benzinu. Tloušťku olejové vrstvy a hladinu kapaliny nebo kalu lze sledovat pomocí dvou senzorů.

Standard alarm system with 3 sensorsStandardní alarmový systém se 3 senzory

Standardní alarmový systém LAL-SRW3 se používá pro sledování zařízení pro separaci oleje nebo benzinu. Tři senzory sledují maximální tloušťku olejové vrstvy, hladinu kapaliny, pokles hladiny kapalin (úniky) a maximální hladinu kalu.

Standard alarm system as a setStandardní alarmový systém jako sada

To pravé efektivní řešení pro každého zákazníka, který potřebuje do zařízení pro separaci oleje nebo benzinu instalovat kompletní alarmový systém. Sada standardního alarmového systému je dostupná ve třech různých verzích.

Alarm system with SMS alarmsAlarmový systém s SMS upozorněními

Alarmový systém s SMS upozorněními umožňuje spolehlivé vzdálené sledování zařízení pro separaci oleje nebo benzinu. Tento alarmový systém umožňuje zasílání SMS upozornění na tři různá mobilní telefonní čísla.

Alarm system for fuel tanksAlarmový systém pro nádrže
Zabezpečený alarmový systém NV05-11 je používán pro sledování palivových nádrží a nádob
Alarm system for grease interceptorsAlarmový systém pro odlučovače tuků

Alarmový systém NVD-111 pro odlučovače tuků sleduje tloušťku vrstvy tuků a hladinu kapaliny pomocí jednoho nebo dvou senzorů.

Accessories for separator alarm systemsPříslušenství

Příslušenství pro snadnou a efektivní montáž senzorů.


Servis

Společnost Labkotec přebírá obchod s alarmovými systémy pro separátory

Váš nový partner v oblasti alarmových systémů pro separátory: společnost Labkotec Oy