Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Alarmové systémy pro odlučovače


Alarmový systém se v separátoru používá pro detekci objemu lehké kapaliny nebo maximální hladiny kapaliny. To zajišťuje bezpečný a ekonomický provoz separátorů pro lehké kapaliny, také známých jako separátory oleje a benzinu. Požadavky na tento typ separátorových systémů stanovuje evropská norma EN 858-1. Jedná se o podmínku pro udělení známky CE a určuje kritéria pro zařízení generující alarm v případě, že hladina lehké kapaliny nebo kapalného odpadu je příliš vysoká nebo pokud je hladina kapalného odpadu příliš nízká.

Alarmový systém a senzory zajišťují vyšší úroveň bezpečnosti, snadnou montáž a sledování separátorů oleje a benzinu přizpůsobené konkrétní aplikaci. Alarmové signály mohou být přenášeny akusticky, vizuálně, vzdáleně prostřednictvím bezpotenciálových reléových kontaktů nebo prostřednictvím SMS. senzory alarmových systémů jsou schváleny pro použití ve výbušných prostředích zóny 0.

Níže naleznete naše produktové portfolio pro tyto aplikace: