Od nápadu k řešení:

Sensorik4.0®

Řešení senzorů pro aplikace Průmysl 4.0

Sensorik4.0® – Budoucí generace senzorů

Celková vize projektu Průmysl 4.0

Celková vize projektu Průmysl 4.0

„Průmysl 4.0“ znamená síťové propojení všech komponentů, strojů a výrobních závodů s cílem minimalizovat ztráty informací, optimalizovat procesy a šetřit cenné zdroje. Takový přístup se neobejde bez nových komponent, které umožní inteligentní komunikaci a integraci – v případě společnosti Pepperl+Fuchs je to „Sensorik 4.0“.
Sensorik4.0 pro Průmysl 4.0

Sensorik4.0 pro Průmysl 4.0

Sensorik4.0 mění definici výrazů identita, komunikace a inteligence. Senzor automaticky zjišťuje vlastní výchozí stavy a určení. Komunikace probíhá v novém, na služby orientovaném univerzálním jazyce. Shromážděná data jsou organizována tak, aby poskytovala maximální užitek příslušným příjemcům.
Cloudové informace zvyšují efektivitu

Cloudový přístup k informacím

Nevyužívaná data, která byla dříve zpracovávána na řídicí úrovni, jsou nyní přenášena do úložišť na bázi cloudu s internetovým připojením. To umožňuje uživatelům využívat tato hodnotná data odkudkoli. Prostorové hranice přestávají být překážkou a významně se zvyšuje dostupnost informací.

 

Doplňková data pro vyšší efektivitu

Doplňková data pro vyšší efektivitu

Doplňková data, získávaná v reálném čase ze senzorů a akčních prvků propojených do sítě, přinášejí nové příležitosti pro optimalizaci procesů a výrobních závodů. Řešení Sensorik 4.0 se zaměřuje na zpracování, interpretaci a vizualizaci procesů a stavových dat v nejrůznějších softwarových systémech.

Sensorik4.0: Připravujeme cestu k Průmyslu 4.0

Pro společnost Pepperl+Fuchs představuje Sensorik 4.0 průkopníka čtvrté průmyslové revoluce: poskytuje nezbytná data. Dobrým příkladem aplikace konceptu Sensorik4.0 je inteligentní fotoelektrický senzor R100, využívaný přímo ve výrobním závodu společnosti Pepperl+Fuchs v Berlíně. Díky rozhraní IO-Link umožňuje senzor R100 komunikovat na úrovni senzoru a vytvořit tak plně propojené výrobní závody.

Aplikovaný Průmysl 4.0 v parku řešení


Sensorik4.0 od společnosti Pepperl+FuchsData shromážděná senzory a akčními členy vytvářejí základnu pro rozsáhlé síťové propojení strojů a dalšího vybavení. Pro využití potenciálu tohoto „Internetu věcí“ jsou potřebná inovativní řešení, která využívají výhod komunikačních možností moderních průmyslových senzorů.

„Park řešení“ představuje vlastní přístup společnosti Pepperl+Fuchs k projektu Průmysl 4.0 na veletrzích: procesní a stavová data ze senzorů a akčních členů jsou dostupná pro interní nebo externí IT systémy. Pomocí těchto dat vytvářejí IT systémy vizualizace, realizují optimalizační procesy na základě modelů a plánují procesy preventivní údržby podle požadavků.

Získejte více informací o řešeních vyvinutých ve spolupráci s IT společnostmi, jejich zásadních výhodách a inovacích, které nabídnou řadu výhod.
Neoception GmbH – nová pobočka společnosti Pepperl+Fuchs

Digitální řešení, přidaná hodnota

Neoception GmbH – nová pobočka společnosti Pepperl+Fuchs

Společnost Neoception GmbH je vaším novým partnerem na cestě k digitalizaci. Od propojení vašich produktů nebo zařízení s centrálními datovými službami až k vývoji zcela nových obchodních modelů vaší společnosti – jsme zde, abychom vám nabídli pomoc a podporu. 

Díky individuálním konzultacím, flexibilním technickým službám a našemu zaměření na systém Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs vám můžeme pomoci s implementací, provozem a údržbou všech IT služeb. Naším cílem je vždy co největší hodnota pro vás a vaše zákazníky.

Při realizaci vašich aplikací využíváme rozsáhlou síť našich obchodních partnerů, se kterou se můžete seznámit v našem „Parku řešení“. Tato síť nám umožňuje najít platformu, která bude nejlépe vyhovovat vám i vaší aplikaci a přinese vám okamžité zvýšení hodnoty.

Neoception je vaším klíčovým partnerem pro digitální služby s přidanou hodnotou v rámci skupiny Pepperl+Fuchs.

 

IoT pro automatizaci procesů

Ve zpracovatelských závodech poskytují periferie nekonečný proud dalších údajů, například o svém stavu a okolním prostředí. Tyto údaje však dosud nebyly v podstatě vůbec využívány, protože nebyly přenášeny na řídicí úroveň. Pepperl+Fuchs, spolu se čtyřmi partnerskými společnostmi, vyvinuly řešení.

Pomocí adaptéru WirelessHART BULLET lze nyní údaje přenášet prostřednictvím brány přímo do cloudu, kde jsou centrálně dostupné. To umožňuje nepřetržité sledování periferií a požadavky na údržbu lze rozpoznat a naplánovat včas.

Síť Ethernet v automatizaci procesů

Pepperl+Fuchs spolu s několika dalšími společnostmi vyvinuly nový standard „Advanced Physical Layer“ (APL, Pokročilá fyzická vrstva), který umožňuje komplexní ethernetovou komunikaci při automatizaci procesů. Periferie jsou pomocí dvoužilových vodičů přímo připojeny k síti Ethernet – již nejsou nutné žádné brány.

Toto přímé připojení k síti Ethernet rychlostí 10 Mb/s je téměř 10 000krát rychlejší než HART. Data lze díky tomu přenášet a zpřístupnit mnohem rychleji. Lze tak naplno využít nejrůznější informace poskytované moderními periferiemi a snímači a umožnit tak aplikace Průmyslu 4.0 v rámci automatizace procesů.

Pokročilé sledování strojů

Tato aplikace, vyvinutá společností Cluetec, dodavatelem automatizačních systémů, a společností Pepperl+Fuchs, představuje streamovací platformu pro data senzorů. Výhoda takových platforem spočívá v přímém zpracování a vyhodnocování datových toků ze senzoru. V případě odchylky od očekávané hodnoty vygeneruje platforma varovnou zprávu a může tak nezávisle vyžádat kontrolu technického systému.

Tato činnost je na demonstrátoru vizualizována sledováním mechanické lineární osy. Nastane-li poruchový stav, datová platforma senzoru jej rozpozná a vygeneruje odpovídající událost – zašle například zprávu technikovi.

Stáhnout oficiální zprávu

Automatická správa prostředků

Kromě samotného zpracování dat poskytují digitálně komunikující automatizační komponenty ještě řadu dalších informací, které tradiční způsoby řízení stroje jen málokdy plně využívaly. S využitím brány pro přístup k automatizačním komponentům na nejnižší úrovni a datové platformy pro správu dat již tyto doplňkové informace nabízejí další praktické výhody pro bezpečné řízení strojů a zařízení.

Ve spolupráci se svými partnery Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH a SAP SE představuje společnost Pepperl+Fuchs demonstrátor, který vizualizuje výhody centrální správy dat komponentů na datové platformě. Jednoduchá automatizační funkce je vizualizována pomocí sítě Asset Intelligent Network (AIN).

Stáhnout oficiální zprávu

Cloudová verifikace typu

Cloudové systémy senzorů jsou výhodné v případech shromažďování a zpracovávání dat ze vzdálených výrobních systémů. Společný projekt „Cloudová verifikace typu“ společností SAPa Pepperl+Fuchs takovou výhodu demonstruje na typickém příkladu časově synchronizované výroby, kde polotovary testuje jejich dodavatel a finální zpracování se tak stává mnohem efektivnějším.

Při montáži světel na nákladní vozidlo ověřuje průmyslový ultrazvukový senzor typ světla. Poté se pomocí technologie SmartBridge společnosti Pepperl+Fuchs spustí proces sledování a dohledávání v systému SAP Cloud a informace jsou zasílány přímo do sítě vyšší úrovně SAP Asset Intelligence Network.

Stáhnout oficiální zprávu

Cloudové senzorové služby

Řízení hladiny se běžně využívá v mnoha průmyslových odvětvích. Menší stroje, jako jsou prvky nezávislých produkčních jednotek, jsou však často ovlivňovány neefektivními procesy monitorování a doplňování. Kombinace senzorů Pepperl+Fuchs a cloudových služeb connectavo nabízí řešení, které umožňuje hospodárné plánování a optimalizované řízení dodavatelského řetězce.

Technologie SmartBridge® zasílá data senzoru v reálném čase do cloudu, kde se vizualizují a zůstávají k dispozici pro další zařízení a služby. Příkladem je služba na vyžádání, která data senzoru využívá pro zasílání textových zpráv odpovědné osobě v okamžiku dosažení kritické úrovně naplnění.

Stáhnout oficiální zprávu

Kontrola rozměrové konzistence

Spojování dat z většího počtu jednotlivých senzorů umožňuje provádět 3rozměrnou analýzu komponent velkých strojů rychle a mimořádně přesně. Skutečná měření jsou ihned porovnávána s konstrukčními údaji ve virtuálním prostředí. Tím je splněn požadavek projektu Průmysl 4.0 na shromáždění digitalizovaných dat ze všech fází životnosti výrobku.

Ve spolupráci s pobočkou VMT vyvinula společnost Pepperl+Fuchs aplikaci pro výrobu automobilového motoru. Senzory SpinScan měří na několika kritických místech odlitky bloku motoru a porovnávají naměřené hodnoty s příslušnými konstrukčními údaji CAD. Toto vyhodnocení probíhá proto, aby byly zjištěny případné odchylky ještě před zahájením nákladného procesu vytváření odlitku.

Stáhnout oficiální zprávu

Celková efektivita vybavení

Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula ve spolupráci se společnostmi Software AG a TE Connectivity příklad aplikace, který vizualizuje možnosti zvýšení produktivity výrobních linek a procesů pomocí IT systémů. V tomto scénáři procházejí polotovary dvěma dílčími výrobními procesy a ve správný čas jsou dodávány do procesu finálního zpracování.

To vyžaduje jen malý počet síťově propojených průmyslových komponent (např. SmartBridge). Navíc je možné integrovat tyto komponenty s minimálním úsilím do stávajících aplikací. Zde produkují dodatečná procesní data, která IT systému přinášejí další výhody. Tyto výhody mohou být různé, od prosté optimalizace procesu až po monitorování stavu a plánování čištění.

Stáhnout oficiální zprávu