Remote I/O systémyPřehled produktů : Remote I/O systémy

Naše modulární systémy Remote I/O – RPI, LB a FB – jsou neúspornějším řešením pro vaše signály z pole z prostor s nebezpečím výbuchu a z bezpečných prostor do systému procesního řízení v rámci sběrnicového systému. K dispozici je řada gatewayí pro připojení k různým sběrnicovým systémům. Volně kombinovatelné moduly I/O a vysoká modularita systému nabízejí řadu úspor. Tyto systémy jsou charakteristické vysokou funkčností a jednoduchou obsluhou.

FB Remote I/O pro zónu 1FB Remote I/O pro zónu 1

Stanice FB Remote I/O se instalují v prostorách s nebezpečím výbuchu zóny 1 nebo zóny 21. Tvoří modulární systém převodu signálu jako rozhraní signálů z pole a řídicího systému v bezpečném prostoru.

LB Remote I/O pro bezpečné prostory a zónu 2LB Remote I/O pro bezpečné prostory a zónu 2

Stanice LB Remote I/O se instalují v prostorách s nebezpečím výbuchu zóny 2 nebo 22 nebo v bezpečných prostorách. Tvoří modulární systém převodu signálu na signály rozhraní z pole do řídicího systému v bezpečném prostoru.


Servis

Literatura