Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Naše modulární systémy Remote I/O – RPI, LB a FB – jsou neúspornějším řešením pro vaše signály z pole z prostor s nebezpečím výbuchu a z bezpečných prostor do systému procesního řízení v rámci sběrnicového systému. K dispozici je řada gatewayí pro připojení k různým sběrnicovým systémům. Volně kombinovatelné moduly I/O a vysoká modularita systému nabízejí řadu úspor. Tyto systémy jsou charakteristické vysokou funkčností a jednoduchou obsluhou.