Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jiskrově bezpečné bariéry jsou jádrem produktového portfolia společnosti Pepperl+Fuchs. Nabízíme nejširší výběr produktů na ochranu elektrických signálů v prostorách s nebezpečím výbuchu. Tyto jiskrově bezpečné moduly v sobě kombinují funkce omezení energie Zenerovy bariéry a galvanickou izolaci. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí systémy pro různé aplikace a instalace.


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.